04 กุมภาพันธ์ 2556

สมุดบัญชีเงินสด


มาบันทึกรายได้ และค่าใช้จ่ายในสมุดบัญชีเงินสดกันเถอะ

          สมุดเงินสด  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสมุดบัญชีเงินสด  มีไว้สำหรับให้เราบันทึกรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน  เรียงตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และตามวันที่ รายได้ที่ได้รับเงินสดมา และรายจ่ายที่เราได้ใช้จ่ายเงินไปในแต่ละวัน  เป็นการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในทุก ๆ วันที่มีการรับและจ่ายเงิน   ซึ่งจะช่วยทำให้เราทราบไว้ว่าในแต่ละวันเรามีรายได้หรือไม่ มีรายได้อะไรบ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่นอกจากนั้นเรายังสามารถทราบได้ว่า  ในแต่ละวันเราได้จ่ายเงินที่ได้รับมานั้นไปเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง จำนวนเท่าไหร่  ณ ปัจจุบันเรามีเงินคงเหลืออยู่อีกหรือไม่ อย่างไร เป็นจำนวนเท่าใด มากน้อยเพียงไร  เราสามารถจัดทำบันทึกรายรับรายจ่ายได้  โดยการสร้างแบบฟอร์มบัญชีขึ้น เรียกว่าสมุดบัญชีเงินสด ในแบบฟอร์มควรกำหนดให้มีช่อง  วันเดือนปี รายการ  จำนวนรับ จำนวนเงินจ่าย และยอดคงเหลือ   วิธีการบันทึกรายการในสมุดบัญชีเงินสดนั้นก็ไม่มีอะไรยากมาก   ให้ใช้หลักการบันทึกบัญชีที่นิยมทำกันทั่วๆ ไป โดยมีหลักในการบันทึกรายรับหรือรายได้ว่า ในวันใดที่มีการรับเงินรายได้ ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากที่ใดก็ตาม  ให้บันทึกวันที่ได้รับเงินนั้นลงในช่องวันเดือนปี  ในช่องรายการให้เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเงิน เช่น ได้รับเงินจากการทำงาน  ได้รับเงินจากการรับจ้าง ได้รับเงินเดือน ได้รับค่าจ้างประจำวัน ลงในช่องจำนวนเงินรับให้ใส่ตัวเลขของจำนวนเงินที่ได้รับมาในวันนั้น  และอย่าลืมเพิ่มยอดเงินคงเหลือในช่องคงเหลือด้วย  

           ส่วนหลักในการบันทึกค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายก็ไม่ยากเช่นกัน หลักการบันทึกค่าใช้จ่ายในสมุดบัญชีเงินสดมีอยู่ว่า ในวันใดที่มีการใช้จ่ายเงินก็ให้บันทึกการจ่ายเงิน โดยบันทึกวันที่จ่ายเงินในช่องวันเดือนปี ในช่องรายการให้เขียนรายละเอียดการจ่ายเงิน เป็นต้นว่า จ่ายค่าอาหารกลางวัน จ่ายค่ารถประจำทาง จ่ายค่าเครื่องเขียน  ส่วนในช่องจำนวนเงินจ่ายให้ใส่ตัวเลขจำนวนเงินที่เราได้จ่ายไปจริง  และนำรายจ่ายที่บันทึกนั้นไปหักออกจากเงินคงเหลือ ณ วันที่มีการจ่ายเงินยอดคงเหลือก็จะลดน้อยลง หรือน้อยกว่าวันที่ผ่านมา ในกรณีที่มีการจ่ายเงิน 
          การทำบัญชีเงินสด จะช่วยในการเตือนความจำ ทำให้เราไม่หลงลืม ว่าเราได้เงินมาเท่าไร จากไหน และจ่ายเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง จำนวนเท่าไร ในบางครั้งถ้าเราได้มีโอกาสมาเปิดดูบัญชีเงินสดที่เราบันทึกไว้ และพิจารณาให้ดี  เราจะพบว่าค่าใช้จ่ายบางรายการเราจ่ายมากเกินไปได้อย่างไร ค่าใช้จ่ายบางอย่างเป็นการจ่ายที่ไม่สมควรจ่ายเลย ประโยชน์ที่ได้รับมานั้นมีน้อยมาก บางรายการไม่ใช่สิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตเลย แล้วเราจ่ายไปได้อย่างไร เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็จะมีความตระหนักในตนเอง ได้ทบทวนการใช้จ่ายเงินของตนเองไปในตัว แล้วเราก็จะเริ่มวางแผนการใช้จ่ายเงินของเราในคราวต่อไปได้ดีขึ้น มีสติรอบคอบในการใช้จ่ายเงินให้มากขึ้น  ส่งผลให้เราเป็นคนที่ไม่มีปัญหาทางด้านการเงินในอนาคต เห็นไหมว่าการมีสมุดบัญชีเงินสดมันดีอย่างไร ถ้าคิดว่ามันดี และมีประโยชน์ละก็ ลงมือจัดทำสมุดบัญชีเงินสดกันเสียแต่วันนี้เลยนะ


           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น